Çocuğa Dikkat Eğitimi Nasıl Verilmeli?

Çocuklarda Dikkat Eksikliği Eğitimi Nasıl Verilmeli
 • 1 Star
  Loading...

Çocuklarda Dikkat Eksikliği Eğitimi Nasıl Verilmeli

Çocuklarda dikkat eksikliği eğitimi için bazı algısal etkinlikler, çocukların okul öncesi dönemden başlayarak dikkatlerini toplama ve sürdürmelerine ve duyularını daha etkin kullanmalarına yardımcı olabilir.

Çocuklarda dikkat eksikliği eğitimi yapılırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

 1. Çocukta dikkat eğitimi yapılacak ortamda çok fazla uyarıcı olmamasına özen gösterilmelidir.
 2. Dikkat alıştırmalarını, hem siz hem de çocuğunuz fiziksel ve duygusal açıdan rahat ve sakin olduğunuz zamanlarda, oyun tarzında yapmanız çok önemlidir. Çocuk bu etkinlikleri ev ödevi gibi algılamamalı; zorla değil zevkle yapmalıdır.
 3. Kullanılan oyun araçları, çocuğun yaşına uygun ve ilgi çekici olmalıdır.
 4. Çocuk bu etkinliklerle başarılı olma duygusunu tat-malıdır. Yani alıştırmaların odak noktasında, yapamadıklarından çok yapabildiği etkinlikler olmalı ve burada gösterdiği başarı çocuğu cesaretlendirmelidir.
 5. Sözel yönergeler kısa, net ve anlaşılır olmalıdır.
 6. Çocuğa kazandırılmak istenen beceriler, basitten karmaşığa doğru sıralanmalıdır.
Çocuklarda Dikkat Eksikliği Eğitimi Nasıl Verilmeli

Çocuklarda Dikkat Eksikliği Eğitimi Nasıl Verilmeli

Çocuklarda Dikkat Eksikliği Eğitimi Aşamaları

Dikkat düzeyi, normal gelişim sürecinin farklı dönemlerinde değişiklik gösterir.
mecidiyeköy escort
 

0-1 yaş Çocuklarda dikkat eksikliği eğitimi: Bu dönemde çocuğun dikkatini bir nesneden diğerine kolaylıkla yöneltmesi mümkündür; çalan telefon, yanıp sönen ışık, yürüyen insan bile çocuğun dikkatini dağıtabilir. Görsel, işitsel ve dokunsal duyuları uyarmak amacıyla;

 • Özellikle 6 aydan küçük bebeklerin göz hizalarına ve uzanabilecekleri yüksekliğe hareketli, ses çıkaran, parlak renkli oyuncaklar asılarak çocuğun dikkati bunlara çekilebilir.
 • Yetişkin, yüzünü çocuğun yüzüne yaklaştırarak, abartılı yüz ve dudak mimikleriyle, parmaklarını ve ellerini kullanarak yaptıklarını, çocuğun gözüyle takip etmesini sağlayabilir.
 • Banyo zamanında, çocuğun oyuncaklarından bazıları küvete konularak bunlarla yüzdürme, oyuncağı dibe batırıp bırakma ve sıçrayarak yukarı çıkmasını izleme gibi oyunlar oynanabilir.
 • İçinde zil ya da çıngırak olan bir top, yerde ya da masada yuvarlanarak çocuğun dikkati çekilebilir.
 • Çocuğa öne ve arkaya sallanan oyuncakların (hacıyatmaz gibi) hareketleri izlettirilebilir.
1-2 yaş çocuklarda dikkat eksikliği eğitimi: Çocuk bu dönemde bütün dikkatini kendi seçtiği bir etkinliğe yoğunlaştırabilir ancak dikkati tek yönlü olduğundan, yaptığıyla ilgilenebilmesi için diğer uyaranlardan uzak olması gerekir.

Basit resimli bulmacalar, parçaları ayrılan oyuncaklar, toplar, küpler, oyuncak müzik aletleri ve ses çıkaran oyuncaklar bu döneme uygun araç gereçlerdir.

 • Çeşitli oyun ve etkinliklerle çocuğun, oyuncağı amacına uygun olarak kullanması sağlanabilir. Örneğin; araba ve kamyonların nasıl sürüleceği, nasıl yarıştırılacağı ve nasıl park edileceği çocuğa gösterilebilir.
 • Sesli oyuncaklar kullanılarak, çocuğun dikkatini odanın farklı noktalarından gelen seslere yöneltmesi sağlanabilir.
 • Çeşitli hareket ve mimiklerle şarkılar söylenebilir. Bu mimik ve hareketlerle, çocuğun dikkati ritimdeki değişikliklere ve şarkıdaki önemli sözcüklere çekilebilir.
 • Çocuğun önüne üç farklı nesne konularak hangisini istediği sorulabilir.

 

2-3 yaş çocuklarda dikkat eksikliği eğitimi: Çocuğun dikkati bu dönemde de tek yönlüdür. Bu nedenle çocuk, farklı kaynaklardan gelen işitsel ve görsel uyarıcılara dikkat edemeyebilir. Oyun oynarken kendisine söylenenlerle ilgilenmez; çünkü o anda tüm dikkati oynadığı oyunda toplanmıştır. Bu dönem eğitiminde bul-yaplar, iç içe geçmeli kutular, renkli abaküsler, tekerlekli oyuncaklar, resimli kitaplar ve minyatür oyuncaklar kullanılabilir.

Bu süreçte çocuk, oyuncakları inceleyerek keşfedecektir. Bu nedenle oyuncaklarıyla yalnız bırakılmalıdır. Çocuk, oyuncaklarına yoğunlaştığında, ismi söylenerek dikkati yetişkine çekilmeli; kendisiyle göz teması kurularak yapması istenen etkinlikle ilgili telkinler verilmelidir. Seçilen etkinliğin kısa ve basit (şekil ya da renklerin eşleştirilmesi gibi) olmasına dikkat edilmelidir.

Bilinen çocuk hikâyeleri birkaç kez anlatıldıktan sonra, hikâyenin heyecanlı bir yerinde çocuğun kısa cümlelerle ya da hareket ve seslerle öyküyü tamamlaması istenebilir.

 

3-4 yaş çocuklarda dikkat eksikliği eğitimi: Çocuk bu dönemde aynı anda iki farklı uyarıcıya birden yönelmekte zorlanır, tüm dikkatini görsel ya da işitsel uyarıcılardan yalnızca biri üzerinde yoğunlaştırır. Ancak dikkatini bir durumdan diğerine yönlendirmek için yetişkin yardımına gereksinim de duymaz.

 

4-5 yaş çocuklarda dikkat eksikliği eğitimi: Bu dönemde çocuğun dikkati iki yönlüdür; uğraştığı işe ara vermeden, konuşan kişiye bakmadan verilen yönergeleri anlayabilir. Bu yaş döneminde yapı-inşa oyunları, masa başı oyunları, kuklalar ve yerde kurulabilen oyuncaklardan yararlanılabilir.

 

5-6 yaş çocuklarda dikkat eksikliği eğitimi: Artık dikkat kontrolü tam olarak sağlanmıştır. Çocuk, herhangi bir işle uğraşırken çevresindeki görsel-işitsel uyarılara tepki verip aynı anda işiyle de uğraşabilir. Dikkatini farklı durumlara yönlendirebildiği gibi, uzun süre de koruyabilir.

 

Okul Çağındaki Çocuklarda Etkinlikler

Bulmacalar: Gazete ve dergilerdeki çengel bulmacalar ile kelime ve sayı avcılığı gibi bulmacalar çözülebilir.

 

Farklı resim bulma: Çocuk birbirine benzeyen ama aralarında küçük farklılıklar olan 3 ya da 4 resimden farklı olanı bulmaya çalışır; farklı resim bulunduktan sonra çocuktan resmin neden farklı olduğunu anlatması istenebilir.

 

Resim veya nesne hatırlama: Çocuktan gelişim dönemine uygun olarak 1 dakika süreyle bir resim veya nesneyi incelemesi istenir. Daha sonra resim veya nesnenin üzeri kapatılır ve “Resimdeki çocuklar ne yapıyordu?” “Çocuğun üzerinde ne vardı?” “Cisim neye benziyordu?” gibi sorular sorulur.

 

Şekilleri hatırlama: Gezip görülen bir yerin fotoğrafı ya da kâğıt üzerine çizilmiş değişik geometrik şekiller birkaç dakikalığına gösterildikten sonra, fotoğraf kapatılarak ya da mekân değiştirilerek çocuktan gördüklerini hatırladığı kadarıyla çizmesi yahut sözle tasvir etmesi istenir.

 

Çocuklarda Dikkat Eksikliği Eğitimi için Anlatılan hikâyeyle ilgili sorular sorma: Hikâye veya masal anlatılır ve anlatılan hikâyenin belli bölümleri hakkında sorular sorulur.

 

Okuduğunu anlatma: Çocuğa gazete kupürlerinden veya hikâye kitaplarından okuyabileceği bölümler verilir ve 3-4 dakika içinde okuduklarını anlatması istenir.

 

Nesne saklama: Çocuktan evde veya uygun bir mekânda (bir piknik yeri de olabilir) etrafındaki nesnelere dikkatlice bakması, ardından gözünü kapaması veya odadan çıkması; odaya döndüğünde ya da gözünü açtığında hangi nesnenin saklandığını bulması istenir.

 

Farklı renkte iki fincandan birinin altına bir nesne saklanır. Fincanların yeri değiştirilip çocuktan saklanan nesneyi bulması istenir.

 

Balonla oynama: Çocukların şişirilmiş bir balonla oynamaları ve oyun esnasında balonu yere düşürmemeleri istenir.

Son hece veya harften kelime bulma: Bir kelime söylenerek oyun başlatılır. Çocuğun söylenen kelimenin son hecesiyle veya son harfiyle başlayan bir kelime türetmesi istenir.

Görsel, İşitsel ve Dokunsal Algı Etkinlikleri

Görsel algı etkinlikleri: Çocuk ve yetişkinlerin boyları pano üzerine veya duvara işaretlenerek aradaki fark; oyuncak fincan, tabak, çatal, kaşık gibi araçlarla gerçek mutfak eşyalarının ebatları karşılaştırılabilir.

Çocukla birlikte dışarıya çıkıldığında ağaç-fidan, tek katlı ev-apartman, otobüs-taksi gibi ikililer arasındaki farklar vurgulanır. Çevredeki eşyaların şekli özelliklerine (düz, eğri, yatay, dikey, sivri uçlu, yuvarlak vb) dikkat çekilerek, çocuk bunları birbirinden ayırt etmesi için yönlendirilebilir.

 

İşitsel algı etkinlikleri: Çocuğa önce farklı sesler çıkaran oyuncakların sesleri tanıtılır, daha sonra gözleri kapatılarak hangi sesin hangi oyuncağa ait olduğu sorulur. Bu oyunu genişletmek için hayvan sesleri, ev aletlerinin sesleri ve doğadaki sesler kaydedilerek çocuğa dinletilir ve ondan duyduğu seslerin neye / kime ait olduğunu söylemesi istenir.

Aynı şekilde, yetişkin el çırparak, ellerini dizlerine, ayaklarını yere vurup (eller iki kez dize, bir kez birbirine vurulur gibi) çocuğun çıkan sesleri taklit etmesini isteyebilir.

Sayı, sözcük veya cümle dizisini tekrarlama çalışmaları (7-8-9, ev-araba-çiçek gibi) yapılabilir. Çocuklarda dikkat eksikliği eğitimi için Sayıları tekrarlama, kısa süreli bellek çalışması için çok uygundur.

 

Dokunsal algı etkinlikleri: Birbirinden farklı yapıda olan nesne çiftleri (bir çift tarak, bir çift tahta kaşık, bir çift küp vb.) hazırlanarak her çiftin teki, içi görünmeyen bir torbaya konulur. Yetişkin, dışarıda kalan nesnelerden birini göstererek çocuktan diğer tekini, elini torbanın içine sokarak bulmasını ister.

Yine bu dönemde çocuk, bir kutunun içine saklanan nesnenin özelliklerini (tüylü, yumuşak, uzun, iki kulağı var gibi) dokunarak tanımlamaya çalışabilir.

OKUYUCU YORUMLARI