Çocuğunuzu Nasıl Yetiştirirseniz Özgüven Sahibi Olur?

 • 1 Star
  Loading...

Özgüven Kazanmanın Önemi

Özgüveni kısaca tanımlamak gerekirse kendimize yönelik iyi duygular geliştirmemiz ve sonuç olarak kendimizi iyi hissetmemiz demektir. Kendimiz olmaktan memnun olmak, kendimiz ve çevremizle barışık olmamız demektir. Özgüven duygusu sadece okul yaşamında değil, kişisel yaşamda da önemlidir.

Sağlıklı bir özgüven duygusu kazanabilmek için çocuk yaşlarda aile ve çevre etkisiyle kişiliğin olumlu anlamda şekillenmesi gerekmektedir. Olumlu şekillenmesinden kasıt, çocuğun olduğu gibi kabul edildiği, sevildiği, güven duyduğu ve rahatça paylaşımda bulunduğu ortamlarda karakterinin şekillenmesidir.  Sevgi yoksunu devamlı sorun içinde büyüyen çocukların özgüven gelişimi olumsuz etkilenir. Bu noktada anne ve babaya, öğretmenlere büyük görev düşer.

Çocukların Özgüven Sahibi Olmaları İçin Yapılabilecekler

Çocukların özgüven sahibi olmaları için yapılacaklar şöyle sıralanabilir:

 1. Çocuklarınızın varlığının sizin için ne kadar anlamlı olduğunu onlara hissettirin. Sevginizi koşullara bağlamayın. Örneğin başarılı olması ya da başarısız olması sevgiyi değil bir tek özelliği ya da somut bir hatayı temsil etsin. Başarısız ya da hatalı da olsalar sevileceklerini bilmeliler.
 2. Özgüvenlerinin sarsıntıya girdiğini fark ettiğiniz zaman hemen harekete geçin ve gerekli açıklamalarla durumu, olayı anlamasını sağlayın. .
  Çocukta özgüven kendini beğenmişlikle karıştırılsa ortada ciddi bir yanlış anlaşılma var demektir.  Özgüven olduğu gibi kabul edilmiş olmanın verdiği rahat, iyi ve güvenlik duygusudur. Kişinin kendini hem olumlu hem de olumsuz açıdan kabul etmesidir. Eğer çocuğunuz şımarık ya da çok kibirliyse özgüveni düşük demektir. Bunun sebepleri üzerine düşünün ve çözüme ulaştırmaya çalışın.
 3. Eğer özgüven konusunda sizin de kafanız bulanıksa biraz araştırma yapmaktan çekinmeyin. Gerçek özgüvenin anlamını çocuğa anlatmanız için önce bunu iyi anlamanız gerekir. Örneğin çocuğun eşyalarla üstünlük kurma çabası varsa bu onun değerli olmayı yeterince anlamamış olduğunu gösterir.
 4. Çocuğunuzun iyi yönleri yanında zayıf yanlarını da görmezlikten gelmeyin. Böylece kendi kusurlarını düzeltme imkanı doğmuş olur. Bunu yaparken gerçekçi davranın.
 5. Özgüven sahibi çocuklar genellikle kendilerine ait bir yeteneği edinirler ya da geliştirirler. Yetenekli olduğu konuları belirleyin ve isteği doğrultusunda bir kursa yazdırın.
 6. Çocuklara yönelik yapılan hatalardan en yaygını onları başkalarıyla karşılaştırmaktır. Her çocuğun yeteneği farklıdır. Biri matematikte becerikliyse diğerinin de aynı dalda yetenekli olma şartı yoktur. Çocuğunuzu tek tip yetenek anlayışına sokmayın.  Kendi alanlarında gelişmelerine destek verin. Bu onlara daha çok fayda sağlar.
 7. Çocuğun özgüven kazanması için yaptıkları şeylerin sizin için ne kadar önemli ve değerli olduğunu belli edin. İlgilendikleri şeyleri sorun, okulda katıldıkları faaliyetlerin gösterilerine siz de katılın. Onunla ortak bir nokta, bağ kurun.
 8. Ev içinde güvenli ve samimi bir ortam oluşturun. Bu onun tüm özelliklerini kabul etmesi ve sevildiğini anlaması için iyi bir fırsattır. Güvenli ve samimi bir ortam içinde duygu ve düşüncelerin açıkça paylaşılması birçok sıkıntıyı daha kolay çözmesine yardımcı olur. Hem de yetişkinlik dönemi için çok iyi bir hazırlık olur. Burada kilit nokta samimiyettir. Karşılıklı samimiyeti yakalamaya çalışın.
 9. Çelişkili durumlarla kafasını karıştırmamaya çalışın. Bu onun inancını sarsabilir. Örneğin yapılmasını yanlış bulduğunuz şeyi yapmayın. Söylediklerinizle yaptıklarınız arasında tutarlılık olsun. Çocuğuz karakterini size göre şekillendirir. Sonra üzerine kendinden eklemeler yapar.
 10. Çocuğun iyi yetişmesi, özgüven sahibi olması için sorumluluk alması çok önemlidir. Ona çözebileceği bir problem verin ve kendi çözümünü üretmesini sağlayın. Yapılan araştırmalarda kendi başına sorun çözebilen çocukların daha yaratıcı oldukları ve kendilerine daha çok güvendikleri kanıtlanmıştır
OKUYUCU YORUMLARI