Çocuk Psikolojisine Etki Eden Unsurlar

Çocuk Psikolojisine Etki Eden Unsurlar
  • 1 Star
    Loading...

Çocuk Psikolojisine Etki Eden Unsurlar

Aile, anne baba ve çocuktan oluşan çekirdek bir yapıdır. Toplumun en küçük yapı taşını oluşturur. Aile tüm toplumlar için önemli bir yere sahiptir. Gelişmiş bir millet ancak kaliteli bir toplumla meydana gelir. Kaliteli bir toplum ise aile yapılarının eğitimli ve sağlam temeller üzerine kurulmasıyla oluşur.

Sağlıklı bir toplum olabilmenin asıl şartı sağlıklı bireyler yetiştirmekten geçer. Toplum için ailenin yapısı ne kadar önemli ise aile içinde çocuğun psikolojisi o kadar önemlidir. Bebekler dünyaya geldiği andan itibaren kendi başlarına ihtiyaçlarını karşılayamazlar. Hayatta kalmak için ailesine ihtiyaç duyan çocuk duygusal doyuma da gene ailesinin yardımıyla ulaşır.

Çocukla İletişim Kurmak

Yeni doğan bebeğin fiziksel ihtiyaçları karşılanırken duygusal ihtiyaçlarının da karşılanarak psikolojik gelişiminin oluşturulması gerekir.  Sevgi, şefkat ve ilgi bebeğe anne karnındayken verilmeye başlanmalıdır. Bebekler anne karnındayken bile sevildiklerini onlarla konuşulduklarını hissederler. Anne karnında bebekle konuşurken tekme atabilir bu bebeğin annesini dinlediğinin, hissettiğinin bir göstergesidir. Görüldüğü gibi çocuklar iletişime daha dünyaya gelmeden ilgi duyarlar. Onlarla doğru iletişim kurmak ailelerin elindedir.

Sevgi dolu bir çocuk yetiştirmek görüldüğü gibi anne karnındayken başlar ve bir ömür sürer. 0 ile 36 ay arası bebeklik dönemi olarak kabul edilir. Bebeklik döneminde daha çok çocuğunuzun zaruri ihtiyaçlarını karşılarken 18 aydan itibaren de bebek artık çevresini daha iyi anlamaya başlar ve çevresiyle olan bağı günden güne gelişir.

 

küçükyalı escort
kurtköy escort
levent escort 

Aile ve Yakın Sosyal Çevre İle Kurulan Bağlar

Aile-Çocuk arasındaki bağ bebeklik döneminde sağlıklı bir şekilde kurulmadıysa veya kurulamadıysa çocuk psikolojisinde derin boşluklar oluşturabilir. Çocuğun hayatına yön veren psikolojik temellerin atılması sadece anne ve babayla sınırlı değildir. Ailenin diğer bireylerinin ve yakın çevredeki insanlarında payı büyüktür.

Çocuk doğar, büyür, gelişir ve erişkin olur. Sağlıklı bir erişkinlik sağlıklı bebeklik ve çocukluk dönemine uzanır.

Çocukluk döneminde duygusal doyuma ulaşan yeterince sevgi, şefkat ve ilgi gören çocuklar bu durumu benimser.  Kendiside doğru olanın bunlar olduğunu bilip kendisine ve çevresine sevgiyle yaklaşır. Ağaç yaşken eğilir atasözünün doğruluğunu ve önemini buradan anlayabiliriz.

Çocuk psikolojisi, doğumla başlayıp ergenliğe kadar devam eden psikolojinin bir alt dalıdır. Fiziksel gelişimin yanı sıra çocuğun sosyal, bilişsel ve duygusal yönünü de içine alan büyük bir yapıdır. Bunların yanı sıra doğum ve öncesini de içine alan çevresel faktörler,  dil gelişimi, cinsel gelişim, ruhsal gelişim gibi alanlara da ayrılır.

Çocukların gelişiminde sosyal alanların önemi büyüktür.  Çocuğun, doğup büyüdüğü ailenin yapısı, birinci dereceden akrabalar,   yakınları ve yakın çevresi gibi tüm sosyal ortamı psikolojisini etkileyecek olan etmenlerdir. Çocuğun psikolojik durumuna etki eden önemli unsurların birkaçı;

Coğrafi Özelliklerin Çocuğun psikolojisine Etkisi

Türkiye de aile yapıları genel hatlarıyla benzerlik gösterse de özele indiğimizde bu benzerliğin farklılıklara dönüştüğünü görebiliriz. Bu değişiklikler coğrafyaya,  bölgelere, iklimlere; dine, dile ve ırklara göre belirgin farklılıklar gösterir.

Yaşanılan yer dağlık ve kurak bir bölgede ise o bölgedeki insanların iklim ve yeryüzü şekilleri gereği daha zor hayat şartları vardır. Coğrafi özellikler insanların fiziksel olduğu kadar karakterlerini ve aynı zamanda aile yapılarını da etkiler. Coğrafi özellikler kişinin psikolojisine yansır. Ailenin psikolojik durumu çocuğunda psikolojisine yansır. Yaşam şartları gereği anne ve babasından yeterince ilgi göremeyen birçok çocukta duygusal eksiklikler vardır. Bazı çocukları etkilemeyen bu durum zamanla geçici ya da kalıcı olabilir.

Çocuk Psikolojisine Etki Eden Unsurlar

Çocuk Psikolojisine Etki Eden Unsurlar

 

Ailenin Maddi Durumunun Çocuk Psikolojisine etkisi

Ekonomik durum yaşamın her döneminde önemli olduğu gibi çocuğun yaşama şartlarının oluşmasında da önemlidir. Yaşam şartlarının ekonomik durumun iyi olmasıyla getireceği konfor çocukların eğitiminden tutun da maddiyat gerektiren her ihtiyacını olumlu etkiler. Bu etki çocukta rahatlık hissi uyandırdığı gibi doyumsuzluk da yapabilir. Ekonomik durumu iyi ailede yetişen çocuklarda,  hobilere ve sosyalliğe ilgi daha fazladır

Maneviyatın Çocuğun Psikolojisindeki Önemi

Çocuğun psikolojisini etkileyen öğelerden,  maddi durumun önemli olduğu kadar manevi desteğinde önemi büyüktür. Çocukla ilgilenmek, anlamak, duygularına dokunmak manevi desteğin örnekleridir. Duygusal doyuma ulaşmış çocuklarda maddiyata ve yüksek yaşam şartlarına imrenme olmaz. Yaşam şartlarının kalitesi maddiyat ile değil, kişinin kendisini geliştirmesi ile olacağı bilinci çocuğa verilmelidir.

Coğrafi koşullar, maddi durum, dil, din, ırk ne olursa olsun psikolojik eğitim ailede başlar. Bu eğitim koşullar ne olursa olsun anne ve babaların çocuğa karşı tutum ve davranışlardan geçer.

OKUYUCU YORUMLARI

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro