Matematiğe Karşı Korkunun Yenilmesi için Çocuklarda Uygulanması Gerekenler

  • 1 Star
    Loading...

Sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde eğitim çağındaki çocuklarda görülen bir durumdur matematik korkusu.

Uzun yıllar boyunca matematik korkusu üzerinde farklı düşünceler ve stratejiler geliştirilmiş olmakla beraber bugüne kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadığı da aşikardır.

matematik-korkusuMatematiğin çocuklarda oluşturduğu korku ve olumsuz sonuçları engellemek amacıyla yapılacak iki temel şey vardır;

Bunlardan bir tanesi matematiğe karşı edinilen korkunun kaynağının tespit edilmesinden geçiyor.

Matematik biliminde her geçen gün farklı gelişmeler ortaya çıkıyor ve bu gelişmeler eğitim ve öğretim hayatına bir şekilde yansıtılmaya çalışılıyor. Uzmanların yegâne amacı matematik eğitimlerinin çocuklara nasıl ve hangi yollarla verilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Bu araştırmaların sonucunda ulaşılan ortak bir düşünce ise matematiğe karşı oluşan olumsuzluklar ve yanlış tutumların çocuklarda 1. , 2. ve 3. Sınıflarda meydana geldiğidir.

Bu sebepten dolayı çocuklara verilen matematik eğitiminin özellikle ilk sınıflarda çok düzgün ve düzeyli bir biçimde verilmesi gerekiyor. Çocuklara matematik dersi verilirken kullanılan içerik, yöntem ve araç gereçlerin özen ve titizlikle seçilmesi çocuklarda matematiğe karşı oluşabilecek olumsuzlukların ve korkunun giderilmesi için şarttır.

Matematikten Kim Korkar ki

Çocukların matematik korkusunu yenmenin ve en başta bu korkunun oluşmaması için yapılması gerekenler arasında birde matematiğe karşı olumlu tutumları geliştirme yolları bulunmaktadır.

Eğitim çağındaki çocukların özelliklede ilk sınıflarda eğitim görenlerin birçoğunda matematik korkusu hata yaparım korkusu üzerine gelişme göstermektedir.  Bu sebepten dolayı matematik etkinliklerinden uzak durmaktadırlar.

Matematik korkusu ile ilgili bir gözlem yapıldığında çocukların matematikle ilgili ilişkilerinin artması, aynı zamanda matematiğe karşı duyulan korkunun ve olumsuzluklarında aynı oranda artış göstermesine sebebiyet vermektedir.

Öncelikle yapılması gerekenler arasında ilköğretim çağındaki çocukların seviyelerine göre matematik etkinliklerine tabii tutulması gerektiğidir.

Ayrıca öğretim görevlilerinin uzun ve sıkıcı matematik ödevlerinden uzak durmaları ve bunu çocuklar üzerinde uygulamamaları gerekmektedir. Aynı zamanda matematikle ilgili kavramlar öğretilmeye çalışılırken ezberletilmemeli ve bu kavramların nerden nasıl geldiği iyi bir şekilde kavratılmaya çalışılmalıdır.

Eğitim görevlileri öğrencilerin bulacağı farklı sonuçları kötülememeli öğrencilerin bulduğu bu sonuçları önemsemeli hatta diğer öğrencilere özendirmelidir. Matematiğin olumlu yanları öğrencilere anlatılmalıdır.

OKUYUCU YORUMLARI