Çocuğunuzun Yeteneğinin Erken Keşfedin!

  • 1 Star
    Loading...

Çocuğun herhangi bir alandaki yetenek ve beceri potansiyelinin erken dönemde keşfedilmesi, bu ilgi alanının geliştirilmesi için büyük önem taşıyor. İşte çocuğunuzun yetenekli olduğu alanı keşfetmeniz için tavsiyeler. Yetenek psikolojik bireysel farklılıklardan biri. Psikolojide yetenek, bireyin herhangi bir alandaki becerilerini veya beceri potansiyellerini gösteriyor.

Bireyler arasındaki farklılıkları oluşturan fiziksel özellikler kolayca fark edilebildiği halde, psikolojik özelliklerin farkedilip değerlendirilmesi o kadar kolay değil.

Her bireyin yeteneği bir diğerinden farklı. Bu farklılığı da; kalıtım, yetiştirilme ve eğitilme tarzı, insan ilişkilerinin yoğunluğu ve biçimi, karşılaşılan önemli hayat olayları, yaşanan demografik ve coğrafi çevre koşulları etkiliyor. Bu kriterler yeteneklerin oluşumunda büyük rol oynuyor.

Yeteneğin keşfinde kim rol almalı?

Çocukların yetenek ve becerilerinin erken dönemde keşfedilmesi ve bu alanda yönlendirme yapılması ise çok önemli. Yani yetenek durduğu yerde gelişmeye pek de müsait değil. O yeteneğin geliştirilmesi için çaba harcanması gerekiyor.

Çocukları açık ve yargılamadan izlemek, olabildiğince objektif değerlendirmek biraz zor olmakla birlikte, doğru yönlendirmeler için gerekir.

Çocuğun yeteneğinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi noktasında kimler bu konuya dahil olmalıdır sorusu akla gelebilir.

Bu kişiler her zaman çocuğun anne-babası olmak durumunda değil. Çocukla ilgilenen herkes, aile büyükleri, öğretmenler ya da çevredekiler bu konuda katılımcı olabilir. Kalabalık çevre, çocuğun çeşitli açılardan değerlendirilmesi için uygun ortamı getirir.

Doğru zaman

Çocuğun var olan ilgisi doğru değerlendirilmeli, eğitimine doğru zamanda başlanmalıdır.

Doğru zaman, çocuğun bilişsel ve fiziksel özelliklerinin uygun olduğu zamandır.

Ancak onun ilgisi çalışma ortamıyla da pekiştirilmeli, ilgisinin azalmasına neden olunmamalıdır.

Yetenekli çocukların yaşıtlarından ayırt eden özelikler ise şöyle sıralanabilir:

Zihinsel yeteneği gelişmiş çocuklar:

-Öğrenme hızları yüksek olur, çabuk ve kolay öğrenirler.

-Dikkat süreleri daha uzun, daha kolay odaklanabilme yeteneğine sahipler.

-Kelime hazineleri çok geniş, bildikleri kelimeleri ise kolaylıkla kullanırlar.

-2- 3 yaş civarında okumaya başlarlar.

-Yaşıtlarına oranla çok daha meraklı olurlar. Sürekli “nasıl” ve “niçin” diye sorarlar.

-Kendilerinden büyük çocuklarla birlikte olmaktan hoşlanırlar.

-Bellekleri güçlüdür ve unutmazlar.

-Koleksiyon yapmayı severler.

-Mizah duyguları gelişmiştir.

-Yetenekleri olan özel alanda hızlı öğrenirler.

-Dil, bilim ya da matematik gibi özel bir alanlarda yeteneği olan çocuklar ilgi alanları ile ilgili kavramlar, yöntemler ve terminolojiyi anlama konusunda ileridirler.

-Zamanlarının büyük bir kısmını özel akademik alana ayırmaya istekli olurlar.

Bir sanata yeteneği olan çocuklar

Renkleri iyi kullanabilir, başkalarını taklit edebilir ya da müziğe yatkın olabilirler.

Resim, müzik, drama, tiyatro ve diğerleriyle ilgili alanların birinde ya da birkaçında özel yetenek gösterirler.

Sportif alanlarda yetenekli çocuklar

Hareketli, enerjik ve sağlıklı olurlar.

Vücutlarının tümü ya da bir bölümündeki motor kasları kullanmada yüksek performans gösterirler.

OKUYUCU YORUMLARI